VILKA ÄR VI?

Vi som samordnar webbinariet är organisationerna Paraply i samverkan med HELP.

Paraply tog sin start år 2015 och arbetar utifrån Barnkonventionens stadgar med speciell fokus på artiklarna: 19, 34 och 35.​ Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi jobbar för en värld helt fri från sexuella övergrepp på barn - en utopi som i dagsläget är långt bort. Det är ett gediget arbete som sker genom bland annat utbildning, opinionsbildning, metodutveckling och stöd till utsatta personer. Våga se - webbinariet faller under vårt arbete med 'prevention genom utbildning'.

Hemsida: www.paraply.org 

 

Help H.E.L.P är en organisation som genom att driva olika projekt vill kunna bidra till att förebygga och minska sexuell utsatthet för barn och vuxna runt om i världen.
Vi hoppas att genom samarbete med organisationer som har liknande mål kunna vara med och förändra situationen för de som utsätts eller riskerar att utsättas för olika typer av övergrepp.

Hemsida: www.help-org.com 

KONTAKTA OSS

Frågor om webbinariet > julia.blomquist@paraply.org

Paraplys mejl > info@paraply.org

HELPs mejl > Info@help-org.com