WEBBINARIET

"Våga se"

 

Webbinariet - Våga se, faller under arbetet med prevention och kunskapsspridning för en värld fri från sexuella övergrepp på barn. En stor anledning till varför barn fortsätter fara illa är att vuxna många gånger saknar kunskap och verktyg att veta hur man identifierar ett barn som blir utsatt - samt att veta vad man ska göra i en sådan situation.

Webbinariet fokuserar på det växande problemet med övergrepp online samt hur man som vuxen kan agera för att skydda barn i sin närhet från dessa övergrepp. Sexuellt våld mot barn är ett känsligt ämne, men för att kunna förebygga att barn blir utsatta så krävs det att vuxna börjar "våga se" problemet för vad det är. För att våga se krävs det att en har kunskapen och verktygen att kunna ta ställning - vårt mål är att förse tittare med dessa under webbinariet.

UTSTÄLLNINGEN

"Om kläder kunde berätta"

 

Sexuellt våld mot barn är ett stort samhällsproblem som får alldeles för lite uppmärksamhet. En anledning till detta är att det är ett känsligt ämne med stora kunskapsgap. Enligt rapporter från Allmänna Barnhuset blir hela ett av fem barn i Sverige någon gång utsatt för sexuellt våld - det är förödande siffror. För att kunna föra ett effektivt arbete mot detta samhällsproblem krävs det att fler aktörer engagerar sig och belyser frågan.

Vår utställning "Om kläder kunde berätta" faller under Paraplys arbete med opinionsbildning, i syfte att mobilisera fler att ta ställning mot sexuellt våld mot barn. Utställningen består av berättelser från vuxna som blivit utsatta för övergrepp som barn. Dessa berättelser tillsammans med klädesplagg som de bar då övergreppen skedde, ställs ut för att belysa problemet och skapa ett större engagemang att motverka.

Utställningen skulle lanseras våren 2021. Men p.g.a. omständigheterna med Covid-19 blir det svårt för oss att planera och genomföra en fysisk utställning just nu. Därför kommer lanseringen ske vid ett senare skede så fort det är säkert.