EXPERTER & SAKKUNNIGA​

​​​

Selma Koso Paraply

​Selma Koso är ordförande och grundare för föreningen Paraply sedan 8 år. Arbetar som verksamhetsansvarig på en kvinnojour där hon arbetar med stöd och vägledning för kvinnor och barn utsatta för våld och övergrepp. Selma har en masterexamen i mänskliga rättigheter med fokus på barns rätt, vilket även var starten för hennes arbete mot sexuella övergrepp på barn, som numera även resulterat till att Paraply har en verksamhet i hennes hemland Bosnien.

Farhad Mazi - TreSkaBliNoll

Farhad Mazi Esfahani, verksamhetschef på föreningen Treskablinoll, har en bakgrund inom folkhälsa och hälsoekonomi och har arbetet med mänskliga rättigheter i 10 år. Föreningen Treskablinoll grundades av Elaine Eksvärd 2017 och arbetar för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn i Sverige genom att skapa integritetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder överallt där barn finns.

Bengt Söderström Allmänna Barnhuset

Bengt Söderström är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av behandling av sexuella utsatta barn som idag arbetar som sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Allmänna Barnhuset är en fristående statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Fokus ligger på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.

Julia Engström - Storasyster

Julia Engström är kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är beteendevetare med inriktning på socialpsykolog med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap och har bland annat tidigare arbetat som skolkurator. Storasyster är en stödorganisation för den som har blivit eller blir utsatt för sexuellt våld. Storasyster tar årligen emot över 2500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till och ger stöd till alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt.

Emma Raask Föreningen Tillsammans

Emma Raask är medverkande verksamhetsledare på Föreningen Tillsammans och även lektor på kursen sex education and sexual reform in Europe. Föreningen Tillsammans är en idéell förening som arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld där alla individer uppmuntras i sin utveckling att nå sin fulla potential på sina egna villkor och där rätten att bli hörd respekteras. Vi avslutade nyligen ett påverkansarbete om rätten till traumavård efter utsatthet, ett arbete som bidrog till SKRs utredning på samma tema (mars 2020). 

Caroline Engvall 

Författare och journalist, specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet.

Amanda kullenberg - ATSUB
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn har funnits sedan 1993. Grundaren Birgitta Holmberg startade upp föreningen då hon insåg hur lite stöd som faktiskt fanns för anhöriga till utsatta barn i samhället. Stödverksamheten började med en telefon i en källare och har utvecklats till den verksamhet den är idag. Med fokus på att stötta anhöriga och deras barn men även ungdomar och unga vuxna som varit utsatta.